Թիվ 3 մանկապատանեկան կենտրոնի արհեստակցական միություն