Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Երևանի «Զատիկ» մանկատան աշխատողների արհեստակցական կազմակերպություն

Երևանի «Զատիկ» մանկատան աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության հիմնադիր ժողովը տեղի է ունեցել 2009թ. հունվարի 26-ին, որտեղ հաստատվեց կազմակերպության կանոնադրությունը և ընտրվեց կազմակերպության նախագահ` Կարինե Հակոբյանը:

%d bloggers like this: