Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

«ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԻԱՄ

1972-ից մինչ այսօր նշված տարածքի արհմիությունը ղեկավարում է Վանիկ Զավենի Նալբանդյանը: 

Գուգարքի տարածքի պետհիմնարկների արհմիությունը կազմակերպվել է 1965թ.-ից, որի նախագահը մինչև 1972թ.-ը եղել է Գարեգին Բոշյանը: 1972-ից մինչ այսօր նշված տարածքի արհմիությունը ղեկավարում է Վանիկ Զավենի Նալբանդյանը:

Տարածքային արհմիության կազմում ընդգրկված են`

  1. 15 գյուղապետարանի 
  2. 4 մշակույթի տան 
  3. 1 գյուղական երաժշտական դպրոցի 
  4. 4 մանկապարտեզի 
  5. 1 գյուղական գրադարանի 
  6. 1 գյուղական մարզադպրոցի 
  7. 2 շիրմատան աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունները: 

Այսպիսով, տարածքային միությունն ունի 28 կազմակերպություն 232 անդամներով:

%d bloggers like this: