Արաբկիր ՎՇ ղեկավարի աշխատակազմի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպություն

Գրանցման ամսաթիվ՝ 2004-08-24

Նախագահ՝ Հռիփսիմե Սառիկյան