Աշտարակի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների միություն

Գրանցման ամսաթիվ՝ 2004-10-28

Նախագահ՝ Մարիա Մաթևոսյան