Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Ամասիայի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպություն

Գրանցման ամսաթիվ՝ 2011-04-19

Նախագահ՝ Ժաննա Սահակյան

%d bloggers like this: